Takvim Eğitim

rapor Konular

İşsizlik Parası Alabilmek İçin Hangi Kodla İşten Ayrılmak Gerekir?
İş Arayana ve Bulana İstihdam Yardımı
Birden Fazla Sigortalılık Statülerine Tabi Çalışmalarda Hizmetlerin Değerlendirilmesi
Aynı Anda SSK ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalı Olunabilir Mi?
2017 Memur Zamları
Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler Tebliği
SGK Tarafından İstenen Bilgi Ve Belgelerin Zamanında Teslim Edilmemesinden Kaynaklanan İdari Para Cezaları
İşten Ayrılış Bildirgesinin SGK'ya Verilmemesinden Kaynaklanan Para Cezası
Tarımsal Kesinti Hakkında Basın Duyurusu
Sanatçı ve Şoförlere Ait Bildirimlerin Yapılmamasından Kaynaklı İdari Para Cezaları
Genel Sağlık Sigortası Olanların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilere Ait Bildirimlerin Yapılmamasından Kaynaklı Cezalar
SGK Denetim Elemanlarının Görevine Engel Olunması Halinde İdari Para Cezası
SGK İdari Para Cezaları
Süt Parası 2016
Cenaze Ödeneği 2016
Kimler Malulen Emekli Olabilir?
Harp Malullüğü Nedir?
Vazife Malullüğü Kimleri Kapsar?
Maluliyet Aylığı Hangi Durumda Sonlandırılır?
Kimler Maluliyet Aylığı Alabilir?
Trafik Kazalarında Tedavi Ve Rapor Paralarını SGK Karşılıyor
Kimler İlave Ücret Ödemezler?
Sağlıkta İlave Ücret Nedir?
Devlet Memurlarının Hastalık Raporları Hakkındaki Yönetmelik
Sağlık Kurulu ve Rapor İşlemleri
İstirahat Raporu Alanların Çalışmadığına Dair Bildirim Girişi
Emzirme Ödeneği
Analık Hali İş Göremezlik Ödeneği
İş Kazası Ve Meslek Hastalığında Sağlanan Haklar Ve Yararlanma Şartları
İş Kazası Ve Meslek Hastalığının Soruşturulması
Meslek Hastalığının Bildirimi Ve Bildirim Süresi
Hastalık Sigortası Nedir?
Meslek Hastalığı Hakkında Genelge
4/b Sigortalıların Rapor Parası Hesaplama
Bağ-Kur İşgöremezlik Rapor Parası
4/B ve 4/C Kapsamındaki Sigortalılara İstirahat Raporu Duyurusu
Geçici İş Göremezlik Kanun Maddesi
Şeker Ölçüm Çubuklarının SGK Tarafından Ödeneceğine Dair Duyuru
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İstirahat Raporlarının Düzenlenmesi Hakkında Duyuru
İşe Giriş Sağlık Raporu İle İlgili Duyuru
SGK İlaç Raporu Düzenleme
2016 Rapor Parası Ne Kadar?
İlaç Katılım Payı Nedir?
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyonda SGK Desteği Var Mı?
Evlenecek Olanlara Devlet Destekli Evlilik Kredisi
Dul Maaşı Alanlar Çeyiz Parası Alabilir Mi?
Çeyiz Parası Alanlar Boşanırsa Yetim Aylığını Tekrar Alabilir mi?
Evlenme Ödeneği
İstirahat Raporu Almış Çalışanın İşine Son Verilse Rapor Müddetince Rapor Parası Almaya Devam Edebilir mi?