İşverenin Rapor Onaylama Süresi Ne Kadar?

İşverenin Rapor Onaylama Süresi Ne Kadar?

Yeni düzenlemeden önce hekim yada kurumca verile 'çalışamayacağına dair bidirim bulunduran İstirahat raporlarının bir nüshası SGK ya diğer nüshası da işverenine teslim edilmek üzere rapor alan kişiye teslim edilir idi.
Yeni düzenlemeye göre elektronik posta yoluyla işverene kişinin raporu ulaştırılmaktadır.
Peki işveren ne zamana kadar istirahat raporuna onay vermek zorundadır?
'Çalışmadığına Dair Bildirim' en geç istirahat süresinin bittiği tarihi içine alan aylı prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken ayın 23 üne kadar sisteme girilmesi gerekir.
Örneğin 10.11.2016 tarihinde raporu biten kişinin raporunun işveren tarafından 23.12.2016 tarihine kadar girilmiş olması gerekir.

Eğer zamanında sisteme giriş yapılıp onay verilmemiş ise işverene asgari ücretin yarısı kadar idari para cezası gelmektedir.İdari para cezası tebligatı işverene ulaşmazdan evvel sisteme girişini yapmış ise para cezasında indirim uygulanır, asgari ücretin onda birini öder.

İşveren raporu nasıl onaylar?
işveren öncelikle kullanıcı adı ve işyeri şifresi ile sisteme giriş yapacak.Sonra 'SGK Sağlık Ödemeleri' ekranından 'Geçici İşgöremezlik İşveren işlemleri' kısmına tıklayacak.Sistemde isterse rapor tarihine göre tüm personelin almış olduğu raporların görüntülendiği ekrandan ilgili çalışanın raporuna tıklayıp onay verecek.Yada rapor alan kişinin kimlik numarasını girip sadece onun raporunu görüntüleyerek rapor onayı verebilecek.
İşveren Raporda yer alan onay kısmına tıkladığı zaman işlem gerçekleşmiş olacaktır.Rapor artık 'onaylanan raporlar' kısmında yer alacaktır.
Bazı aksaklıklar sebebiyle işverene elektronik posta gelmeyebilir.İşveren bu durumda aynı ekrandan ' manuel çalışmadığına dair bildirim'kısmından işveren bilgileri girerek raporu onaylayabilir.
Bazı hallerde de rapor alan çalışan raporlu olduğunu işverenine bildirmemiş oluyor.İşverenin gözünden de kaçabiliyor.Bu hallerde de işveren suçlu durumuna düşüp onay vermediği için idari para cezası ödemek durumunda kalıyor. Bunun çözümü ya çalışan rapor aldığını sistemi kontrol etmesi gerektiğini işverene hatırlatacak yada işveren aylık prim ve hizmet belgesini onaylamadan önce sistemen raporlu olan var mı diye sorgulama yapacak.

Konular