Kimler Maluliyet Aylığı Alabilir?

Kimler Maluliyet Aylığı Alabilir?

4/a ve 4/b li sigortalıların çalışır vaziyette iken iş kazası, meslek hastalığından ötürü çalışma becerisinin yüzde 60 ını kaybetmiş ise malul sayılır. Malulün çalışma gücünün yitirmesi işverenin bünyesinde çalışırken

Kişinin malul sayılabilmesi için sigortanın sağlık kurulunca kontrol edilip rapor edilmesi gerekir

Malul olan kişinin maluliyet aylığı alabilmesi için normal emeklilik şartlarında olan yaş sınırı yoktur.Yıl ve prim sayısı da basitleştirilmiştir.

Şöyleki; 0/0 60 maluliyeti tespit edilmiş sigortalının en 10 yıl 1800 günlük uzun vadeli sigorta primi ödemiş olması
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede maluliyeti varsa sigortalılık süresine bakılmaksızın 1800 gün prim ödenmiş olması, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmalı.
maluliyeti 0/0 50 ile 60 arasında ise 16 yıl 4320 gün prim olması
maluliyeti 0/0 40 ile 50 arasında ise 18 yıl 4680 gün prim olması gerekir.

Bu durumlarda maluliyet aylığı alabilmesi için maluliyet sebebiyle çalıştığı işyerinden ayrılması gerekir.
Genel sağlık sigortası dahil sigorta prim borcu olmaması da şarttır.
Sosyal Güvenlik Kurumuna dilekçe ile başvuru yapması halinde gerekli incelemelerin ardından maluliyet aylığı alabilir.

Konular