Vazife Malullüğü Kimleri Kapsar?

Vazife Malullüğü Kimleri Kapsar?

Vazife Malullüğü anayasada üç kısıma ayrılmıştır.Biz burada 4/c kapsamındaki kamu görevlilerinin vazife malullüğü kısmını ele alacağız.
Bir devlet memurunun malul sayılması için;
-Vazifelerini yaptıkları süre zarfında olursa
-Vazifesi dışında herhangi bir kamu kurumunun işini yapmak için vazifelendirilmiş ise
-Kurumun sağladığı servis yada araç dahilinde bir kaza oluşmuşsa
-Kurumun menfaatine ait bir işi gerçekleştirirken kaza meydana gelmişse bağlı bulunduğu kuruma başvurarak kurumların kontrolü sonucunda vazife malulü sayılır.
Maluliyeti nisbetinde aylık alır.

Konular