İşsizlik Parası Alabilmek İçin Hangi Kodla İşten Ayrılmak Gerekir?

İşsizlik Parası Alabilmek İçin Hangi Kodla İşten Ayrılmak Gerekir?

İşsizlik parası alabilmek için işten ayrılış bildirgesindeki ayrılma sebebinin belirtildiği kod önemlidir.İşaretlemiş olduğunuz bu bölüm aslında sizin işsizlik parası alıp alamayacağınızı belirler

SGK İşten Ayrılış Kodları

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9- Malulen emeklilik nedeniyle
10- Ölüm
11- İş kazası sonucu ölüm
12- Askerlik
13- Kadın işçinin evlenmesi
14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15- Toplu işçi çıkarma
16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17- İşyerinin kapanması
18- İşin sona ermesi
19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21- Statü değişikliği
22- Diğer nedenler
23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26- Disiplin kurulu kararı ile fesih
27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30- Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
36- OHAL/KHK
İşten ayrılış kodlarını verdik.Peki Hangi kodla işten ayrılanlar işsizlik parası alabilir.


4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,

12-Askerlik,

15-Toplu işçi çıkarma,

17- İşyerinin kapanması,

18- İşin sona ermesi,

23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih,

24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih,

25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih,

27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih,

28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih,

31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

32- 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih,

33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi,

34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih,


4 ay kesintisiz çalışması olan, üç yıl içinde 600 günlük prim gün sayısı bulunan ve yukarıda verilen kodların herhangi biri sebebiyle işten ayrılmış olan sigortalılar belirlenen sürede işsizlik maaşı alabilirler

Konular