Sanatçı ve Şoförlere Ait Bildirimlerin Yapılmamasından Kaynaklı İdari Para Cezaları

Sanatçı ve Şoförlere Ait Bildirimlerin Yapılmamasından Kaynaklı İdari Para Cezaları

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlardaki sigortalıları çalıştıranlar ile çalışanların üye olduğu meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlara ve ticari taksi, dolmuş nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı sahiplerine ;

Ek 6 ncı maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için asgari ücret tutarında idari para cezası
uygulanır.

Konular