Sağlık Kurulu ve Rapor İşlemleri

Sağlık Kurulu ve Rapor İşlemleri

SAĞLIK KURULU

Bilgilendirme ve Rıza

Sağlık Kurulu/Rapor almak için “Sağlık Kurulu/Rapor” birimine başvurunuz.
Engelli Sağlık Kurulu Raporu ve yoğunluğa göre bazı raporlar için Hastane Merkez Poliklinik Sağlık Kurulu’ndan randevu alınmalıdır.
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde; Engelli (randevulu) , Silah Ruhsatı, Özel Güvenlik, İşe Giriş, Okula Giriş, Evlilik, Gemi Adamı, Akli Meleke-Vasi Raporu (Psikiyatri uzmanına bağlı) Tek Hekim İşe-Okula Giriş ve Ehliyet Raporları verilir. (Evlilik raporu için erkeğin bağlı olunan Aile Sağlığı Merkezinden Hemoglabinopati testini yaptırarak müracaatı gerekmektedir.)
Çalışma Gücü Kaybı Tespiti, İş Kazası Sonucu Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespiti S.B.Eğitim ve Araştırma ve Devlet Üniversite Hastanelerinde, Meslek Hastalığı Sonucu Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranları Tespiti S.B.Meslek Hastalıkları Hastanesinde verilmektedir.
Sağlık Kurulu İşlemleri

“Sağlık Kurulu/Rapor bankosunda kayıt ve sonra vezne’ye ücreti ödeyip (Engelli raporu hariç) ilgili bölümlere muayeneye gidiniz.
Muayene, konsültasyon ve tetkik farklılıkları nedeni ile ücretlerde farklılıklar olabilir.
Hasta muayene sorumlulukları nedeni ile Sağlık Kurulu/Rapor muayeneleri ilgili hekimin müsait olduğu zamanda yapılır. Hasta muayenesi yapılırken lütfen içeriye girmek için ısrar etmeyiniz. Hasta ekranından daveti bekleyiniz.
Doktorunuzun istediği ilave uzman muayenesi, tetkik ve testler için tekrar Sağlık Kurulu (kayıt) ve vezneye (ücret) müracaat sonrası ilgili bölümlere gidiniz. Gemi Adamı Sağlık Raporu için ilave olarak madde bağımlılığı testleri istenir ve gerekli numune (idrar-kan) yardımcı sağlık personeli refakati ve gözetiminde alınır. Gemi Adamı Sağlık Raporu için saat 10.00 a kadar aç karnına gelinmelidir.
Doktorunuz gerekli gördüğü ilave ileri tetkik ve testleri Eğitim ve Araştırma hastanelerinde yaptırmanızı isteyebilir.
Muayene işlemlerini saat 15.00’a kadar bitirenler aynı gün raporlarını alabilirler. Ancak Engelli Raporu muayene işlemleri bitenler Salı ve Perşembe günleri saat 15.00 Kurul odası önünde hazır bulunmalıdır. Rapor alma zamanı kurul sonrası tarafınıza bildirilecektir.
Müracaat ve Ücretler (SGK tebliği, muayene, konsültasyon ve tetkik farklılıkları nedeni ile ücretlerde farklılıklar olabilir.)

rTek Hekim Raporu / İşe Giriş Raporu, (50 tl )

rEhliyet Raporu “Sürücü Adayları ve Sürücüler İçin Sağlık Raporu” (2 adet resim, 50 tl )

rEvlilik Raporu (Aile Sağlığı Merkezinde yapılan Hemoglobinopati taraması, 2 adet resim, 50 tl )

rAkli Meleke Raporu “Psikiyatri” (Noter-Tapu dairesinden resmi yazı, 2 adet resim, 50 tl )

rVasi Tayini Raporu (Mahkemeden resmi yazı, 3 adet resim, 50 tl )

rEngelli Sağlık Kurulu Raporu (Randevu günü, 3 adet resim)

rEvde Bakım Aylığı rEngelli (Grup-Bireysel) Eğitim

rEngelli Kimlik Kartı rEngelli İş Başvurusu

rH Sınıfı Ehliyet, Özel Tertibatlı Araç, Ortez-Protez, Yardımcı Cihaz

rEngelli Aylığı, Bakıma Muhtaç Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı (Mal Md.yazısı)

rEngelli Vergi İndirimi (Defterdarlık yazısı) r....../……/……… tarihli engelli raporum var

rSilah Bulundurma ve Taşıma Ruhsatı İçin Sağlık Kurulu Raporu (3 adet resim, 250tl )

rSilahlı Özel Güvenlik Görevlisi İçin Sağlık Kurulu Raporu (3 adet resim, 200 tl )

rÖzel Güvenlik Görevlisi Olmak İçin Sağlık Kurulu Raporu (3 adet resim, 200 tl )

rSağlık Kurulu Raporu / İşe Giriş Raporu (3 adet resim, 200 tl )

rGemi Adamı Raporu (Hudut Sahiller G.Md. den yazı, 3 adet resim, 200 tl , periyodik muayene 50 tl)

Güverte sınıfı , Makine Sınıfı, Yardımcı Sınıf gemi adamı olur ve periyodik muayene raporı

Konular