Maluliyet Aylığı Hangi Durumda Sonlandırılır?

Maluliyet Aylığı Hangi Durumda Sonlandırılır?

-5510 sayılı kanun kapsamında herhangi bir yerde tekrar çalışmaya başlamış ise
-Yabancı bir ülke mevzuatında çalışmaya başlamış ise
-maluliyeti tedavi edilebilir duruma gelip yüzdelik oranı düşmüşse
-kurumlarca kontrol edilirken malullük durumu ortadan kalkmış ise malullük aylığı sonlandırılır.

Kurum kontrolünden sonra maluliyetinin sonlandırılmasına karar verilen kişi dilerse mahkemeye dava açma talebinde bulunabilir.

Konular