rapor

rapor

SGK işvereni ihbar edecek!

Online kısa mesajla birçok hizmeti vatandaşa iletmeye başlayan SGK, çalışanın primlerini düzenli ödemeyen işvereni de ihbar edecek...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşı sevindirecek bir uygulamaya imza attı .Kurum, emekl imaaşının bağlandığını, sigorta girişinin yapıldığını, sigorta kaydının silindiğini, evlenme ve çeyiz ödemelerini cep telefonu mesajıyla bildirmeye başladı. Hizmetten ücretsiz yararlanmak isteyen 500 binden fazla vatandaş cep numarasını SGK'ya bildirdi.

EMEKLİYE: HAYIRLI OLSUN

Devamını oku

Yurtdışında Doğum Yapan Anne Doğum Raporu Parası Alabilir Mi?

Çalışan anne adayının doğum yapacağı zaman nerede doğum yaptığına bakılmaksızın doğum raporu parası alabilme şartlarına uygunsa rapor parası alabilir.

Burada dikkat edilecek husus rapor başlangıcının Türkiye'de olması şarttır.

Türkiye'de herhangi bir hastanede yapılan doğumda hangi haklar mevcutsa yurtdışında yapılan doğumda da aynı haklar geçerlidir.

32.haftada 'gebelik doğum iznine çıkabilir'raporu ile beraber seyahatine bir engel kalmaz.Ancak doktor onay verse bile 35. haftadan sonra yasal olarak hamile uçuş yapamaz.

Doğum raporu parası alabilmek için eğer ülkenin Türkiye ile sözleşmesi varsa doğum yapılan hastaneden alınan raporu Sgm ye iletmek gerekir.
Eğer doğum yapılan ülkenin Türkiye ile anlaşması yoksa raporu önce doğum yaptığı ülkede bulunan Türk Konsolosluğuna onaylatılması gerekir.Akabinden onaylatılan raporu Sgm ye göndermek gerekir.

Devamını oku

SGK'yla ilgili önemli açıklama

Ekonomist Dr. Mehmet Cavlı, yaptığı yazılı açıklamayla önemli bir konuya dikkat çekti.

Son 10 yıllık süreçte SGK'nın devlet katkısı hariç prim gelirlerinde hızlı bir düşüş gözlemleniyor. Sağlık harcamalarında ise büyük artışlar göze çarpıyor.

Ekonomist Dr. Mehmet Cavlı, son 10 yıllık süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) devlet katkısı hariç prim gelirlerinde hızlı bir düşüş görülürken, sağlık harcamalarında ise büyük artışların göze çarptığını söyledi.

Cavlı, yaptığı yazılı açıklamada, SGK'nın toplam gelirlerinin, toplam giderlerini karşılama oranının 2000 yılında yüzde 78,1 iken, 2010 yılında yine yüzde 78 olduğunu ifade etti.

Toplam SGK gelirlerinin artışının ve toplam SGK giderlerinin artışının yıllar itibariyle azalma eğiliminde olduğunu belirten Cavlı, şunları kaydetti:

Devamını oku

4/B ve 4/C Kapsamındaki Sigortalılara İstirahat Raporu Duyurusu

DUYURU
4/B VE 4/C KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARA İSTİRAHAT RAPORU
YAZILMASI HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, E-Ödenek Programının kapsamı ve mahiyetine ilişkin hususları
açıklamak ve programın işleyişi hakkında yapılması gereken iş ve işlemleri belirlemek üzere
03/08/2012 tarihli ve 2012/28 sayılı Genelge yayınlanmıştır.
Ancak, Kurumla anlaşmalı sağlık tesisleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için rapor düzenlenmesine
imkân tanıyan e-ödenek programının işletime açılmasıyla birlikte diğer kapsamlardaki
sigortalılar içinde (4/b ve 4/c) aynı program üzerinden rapor gönderilmeye çalışılmakta, söz
konusu sigortalılar için programa konulan engelleyici kontrollerin hata olarak sosyal güvenlik
merkez müdürlüklerine bildirildiği yönünde bilgiler gelmektedir.
Buna göre, e-ödenek programında sadece Kanunun 4 üncü maddesinin birinci

Devamını oku

10’dan az çalışanı olan işletmelere iş sağlığı ve güvenliği desteği

Devlet, 10’dan az çalışanı olan işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmet giderlerini destekleyecek.

Devamını oku

SGK'nın raporlu ilaç kullananlara sağladığı kolaylık hastaları memnun etti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'nın 18 Ocak'ta Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)'nde yaptığı değişikle raporlu ilaç kullananların 6 ay doktora gitmeden eczaneden ilaç alabilme kolaylığı getirmesi hastaları memnun etti. Kansızlık, mide, yanık, mantar, reflü, Gis (gastro intestinal sistem) ülserleri gibi 10 kalem gruptaki hastaya tanınan bu kolaylığa ise eczacılar karşı çıkıyor. Bunun hasta sağlığı için riskli ve sakıncalı sonuçlar doğurabileceğinden endişe eden eczacılar, özellikle ani değişkenlik gösteren şeker, kollestrol, kalp ve tansiyon hastalarının doktor kontrolünde ilaç kullanması gerektiğini belirtiyor.

Devamını oku

SGK'nın internet sitesine 6 milyar ziyaretçi

Yılın 10 aylık döneminde 6 milyar 126 milyon defa görüntülenen SGK'nın internet sitesi, günde 20 milyon, ayda ise 612 milyon kez ziyaret ediliyor.

ANKARA - Fatma Can

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet portalı, yılın 10 aylık döneminde 6 milyar 126 milyon kere ziyaret edildi.

SGK'nın internet portalında "e-SGK" başlığı altında yer alan SGK uygulamaları, paydaşların en çok kullandığı uygulamalar. Verilere göre, e-Bildirge, e-Eczane, Kesenek Bilgi Sistemi, e-Borcu Yoktur, Gecikme Zammı Hesaplama, Geçici 20. Madde Sandıklarının İştirakçi Giriş ve Ayrılış Bildirgesi, İdarelerce e-borç Sorgulama, İşgöremezlik Ödeme Sistemi, Son 12 Ay İçin Hizmet Kontrolü gibi uygulamalar, SGK'nın paydaşları tarafından günlük ortalama 1 milyon 681 kere ziyaret ediliyor.

Devamını oku

İşten Ayrılış Bildirgesinin SGK'ya Verilmemesinden Kaynaklanan Para Cezası

İşten ayrılan kişilerin ayrılış tarihinden itibaren on gün içinde işten ayrıldığına dair SGK ya bildirim yapmakla yükümlüdür.

Buna göre;

5510 sayılı kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı
sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık
iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle
ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda
göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, her bir sigortalı veya
sandık iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

Devamını oku

İş Göremezlik Belgesi Örneği

İşgöremezlik Belgesi Örneği İçin;


tıklayınız
AÇIKLAMA
Bu form üç bölümden oluşmakta olup, I. bölümde sigortalı bilgileri, II. bölümde 10 güne kadar ayaktan istirahat halinde doldurulacak bilgiler, III. bölümde kontrol kararı verildiği takdirde ikinci 10 güne kadar ayaktan istirahat halinde doldurulacak bilgiler yer almaktadır.
A- 1,2) İstirahatın verildiği sağlık tesisi ile polikliniğe ait bilgiler yazılacaktır.
3,4,5,6) Sigortalıya ait bilgiler yazılacaktır.
7,8,9,10) Hangi sigorta kolundan istirahat verilmiş ise o kutuya (x) işaret konulacaktır.
11,12,13,18,19,20) İstirahat verilmesi gereken teşhis okunaklı ve açık şekilde, poliklinik tarihi ile poliklinik defter sıra numarası yazılacaktır.

Devamını oku

İş Arayana ve Bulana İstihdam Yardımı

Sosyal yardım alan kişiler, iş arama yoluna girdikleri zaman iş başvurusu için gerekli evraklar,(sağlık raporu,fotoğraf gibi) , yol parası gibi iş ararken yapılan harcamalar için istihdam parası kapsamında en fazla bir yılda üç defa olmak üzere 40 ila 100 lira arasında yardım hakkına sahipler.

Yaptığı iş başvurusu kabul edilir işe başlarsa bir defaya mahsus olmak üzere asgari ücretin üçte biri oranında yani 2016 yılı içinde 507 lira yardımı da karşılıksız alabilirler.

Gıda,kömür, eğitim gibi çeşitli alanda aldıkları yardımlar işe başlasalar dahi kesilmez.Taki yardım alabilir statüsünden çıkana kadar.

Türkiye'de üç milyona yakın kişi sosyal yardım almakta iken birçoğunun işe teşvik için yapılan istihdam yardımından habersiz olması neticesinde devletin bu yönde ayırdığı bütçe nin büyük bir kısmı yine devlete kalıyor.

Devamını oku

Emzirme Ödeneği

Emzirme ödeneği
Analık sigortasından sağlanan diğer bir hak emzirme ödeneğidir. Sigortalı kadına veya sigortalı
olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı
gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk
için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip
Bakanlık Makamınca onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilecektir.
Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme
yardımı ödenebilmesi için, doğum tarihinde doğum yapan kadınla Medeni Kanuna göre evlenmiş
olması şartı aranacaktır.
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme
ödeneği verilebilmesi için, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

Devamını oku

Rapor Parası Emanete Alındı Ne Demek?

Çeşitli nedenlerle Geçici işgöremezlik ödeneği almaya hak kazanan kişiler raporlarını SGK ya bildirirler.(gelişen teknoloji ile raporu veren hastane tarafından elektronik posta yoluyla rapor SGK ya ulaştırılır).BUnunla beraber Sağlık Hizmetleri Sunucusundan alınan raporun SGK tarafından işleme konulabilmesi için raporun işveren tarafından onaylanması gerekir. Sağlık Hizmeti Sunucusunun eraporu SGK ya gönderip SGK gerekli işlemleri yapmasına rağmen işverenin onay vermemesine bağlı ödenek çıktığı halde hak sahibinin hesabında görünmeyebilir. Bu durumda ödenek Kurum emanetindedir. İşveren gerekli işlemleri tamamladıktan sonra emanetteki ödenek hak sahibinin hesabına yatırılır.

Yine bununla beraber rapor parası almaya hak kazanan kişi parasını hesabından çekmez yada unutursa ödenek kurum tarafından emanete alınır.

Devamını oku

Doğum Raporu Parası Sorgulama

Doğum yapan çalışan doğumdan önce 8 hafta (çoğul gebelikte 10 hafta)
doğumdan sonra 8 hafta toplamında 16 hafta doğum rapor parası alma hakkı bulunmaktadır.Doğumdan kaynaklı geçici iş göremezlik ödeneği alabilmesi için doğumdan önce çalışır olması ve son bir yılda 90 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir.

Doğum rapor parası ayaktan tedavilerde günlük brüt ücretin 2/3 ü yatarak tedavilerde 1/2 si olarak SGK tarafından çalışana ödenir.

Doğum rapor parası sorgulama işlemi için sgk.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile öğrenilebilir.

SGK nın ana sayfasına gitmek için tıklayınız


doğum raporu parası sorgulamak için tıklayınız
Devamını oku

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu Nereden Alınır?

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu alabilmek için aile hekiminden alınan sağlık raporu yeterli ve geçerli olmayacaktır. İşyerinde işhekimi mevcut ise işhekimi rapor verebilir yada işyerinin anlaşmış olduğu Ortak Sağlık Ve Güvenlik Biriminden alınabilir.
Rapor alırken kişinin sağlık durumu,kullandığı ilaçlar,kronik rahatsızlıkları,fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkları,kullandığı protezleri hekim sormasa bile belirtme zorunluluğu vardır.Zira raporda beyan edilmemiş sonradan bu sebeple bir aksilik söz konusu olduğunda sorumlu eksik yada yanlış bilgi vermesinden dolayı çalışan olabiliyor.
Ağır ve tehlikeli işte çalışanın raporunda işverence eklentiler istenebilir.Bunlardan bazıları;
- Akciğer Grafisi ya da Verem Savaş Onay metni
- Gaita muayenesi gereklidir metni
- Gece çalışabilir metni
ve daha birçok tetkik yapılması işverence istenebilir.Çalışanında bu tetkikleri yatırıp rapora eklenmesi zorunludur.

Devamını oku

Ortalama 4 kişi iş kazasından ölüyor

Türkiye’de günde yaklaşık 172 iş kazası olurken, ortalama 4 kişi de hayatını kaybediyor.

6 kişi ise iş kazası sonucu iş göremez hale geliyor. Mavi Akademi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Yetkilisi Güler Özkartal, istatistiklere yansımayan kayıt dışı iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu kayıpların da dikkate alınmasıyla bu sayının daha da artacağına dikkat çekti.

Devamını oku