rapor

rapor

Sgk dan Alınan Gelir,Aylık ve Ödenekler Haczedilebilir Mi?

5838 sayılı Kanunun 32 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi gereğince

“Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir”

Hal böyle olunca SGK dan alınan gelir , ödenek ve aylıklar sadece nafaka borcu yada SGK nın alacaklı olduğu durumlarda , hak sahibin muvafakatı olmadan haczedilebilir.
Bunun haricinde icraya verilme gerekçesi ne olursa olsun , haciz için hak sahibinin muvafakatı yani izin vermesi gerekmektedir.

Devamını oku

İstirahatli Olan Çalışanların SGK’ya Bildirilmesinde Yapılan Değişiklik

İşverenlerin önemli bir yükümlülüğü çalışanların iş koşullarında,SGK’yı ilgilendirebilecek değişikliklerin bildirimlerin yapılmasıdır. Bunlardan birisi de çalışırken herhangi bir sebeple rahatsızlanan ve hastalık olarak nitelendirilen; hekim raporu ile “kişinin istirahatte kalması gerektiği”bildiriminin süresi içerisinde SGK’ya yapılmasıdır. Böylelikle Kurum tarafından istirahatte bulunan kişiye çalışamadığı günler için iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. Bu yazımızda işçinin istirahatli olduğunun işverenler tarafından SGK’ya bildirilmesi konusunda yapılan önemli değişikliğe değineceğiz.

Devamını oku

Sık sık rapor almak işten atılma sebebi

Sık sık rapor alınması işten atılma sebebi olabiliyor.


Zira sık sık rapor almak işten atılma sebebi olabilir.Kendimi iyi hissetmiyorum, bir kaç gün rapor alsam iyi olur diyorsanız. Ve bunu sık sık yapıyorsanız. Bir kez daha düşünün. Zira işinizden olabilirsiniz.

Yargıtay öyle bir karara imza attı ki sürekli rapor almak artık işten atılmanın sebebi olabilecek. Bu kararın hikayesi sık sık rapor alarak işe gelmeyen bir havayolu şirketi kabin memurunun işten atılmasıyla başladı.

İşten atılan memur mahkemenin yolunu tuttu. Davalı havayolu şirketi uçuş programının aksadığını ve diğer çalışanların mağdur olduğunu ileri sürdü. Raporları devamsızlık saymayan mahkeme, havayolu şirketini haksız buldu. Buraya kadar her şey rapor almayı alışkanlık edinen çalışanın lehineydi. Ancak, havayolu şirketi mahkemenin kararını temyize taşıyınca durum değişti.

Devamını oku

''Manuel Çalışmadığına Dair Bildirim İşlemleri'' Nasıl Yapılır?

İstirahat raporu alan kişilerin rapor bilgilerinin elektronik posta ile işverene iletildiğini biliyoruz.Fakat bazı teknik sebepler yada ihmaller sonucu posta işverene ulaşmayabilir.Bu durumda işveren manuel
çalışmadığına dair bildirim işlemi yapmalıdır.
Nasıl Yapılır?
öncelikle sgk.gov.tr adresinden giriş yapılır.Kullanıcı adı ve işyeri şifresi ile sistem açılır.
SGK Sağlık Ödemeleri Sistemi -Geçici İşgöremezlik İşveren İşlemleri Manuel Çalışmadığına dair bildirim işlemleri kısmından gerekli işlemler yapılabilmektedir.


Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri
• Giriş
http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/gooLoginCalisamama.do
• Görüntüleme
http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/gooBilgiSilme.do
• Güncelleme
http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/gooBilgiGorme.do

Devamını oku

Öğretmenlerin Hastalık Raporları ve Hastalık İzni

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışan öğretmenlerin hekim yada heyet raporu düzenlemesi halinde izin ve raporları yapılan düzenlemeye göre;

MADDE 11- (1) Memura, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar hastalık izni verilir. Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de, iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır.

Devamını oku

Medula Sistemi Nedir?

25.1. MEDULA sistemi;

MEDULA ile sağlık hizmeti kullanımına ilişkin bilginin elektronik ortama alınmasıyla, kişilerin sağlık hizmetinden en iyi şekilde yararlanması ve sağlık kurum ve kuruluşlarının bütün süreçlerde kaliteli veri üretebilmesi, yapılacak ödeme işlemlerine de hız ve doğruluk amaçlanmaktadır.

MEDULA sisteminde, sağlık kurum ve kuruluşlarından gelen bilginin aktarılması için aşağıda belirtilen süreçler yer almaktadır;

1. Hak sahipliği ve sözleşme doğrulama,
2. Sevk ve reçete bildirimi,
3. Ödeme sorgulama,
4. Fatura sorgulama,
5. Sağlık kurum ve kuruluşu başhekimi veya yöneticisi tarafından kullanılan dönem sonlandırma ve evrak üst yazısı alma.

Genel olarak sistem, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi iç iş süreçlerine müdahale edilmeden, hastane yönetim sistemine entegre edilecek web servisleri şeklinde çalışmaktadır.

Devamını oku

'e-devlet şifresi' vatandaşa yetmedi

İnternetten yapılan işlemler için 1 Kasım'dan itibaren zorunlu olan e-devlet şifresi yoğun talep nedeniyle postanelerde kalmadı.

Bu durum mağduriyetleri de beraberinde getirdi. Vize almak için gittiği konsolosluktan SSK dökümleri istenen Köksal Aras, e-devlet şifresi olmadan SGK'nın sitesine giremedi. Şifre almak için postane postane gezen Aras, gittiği her kapıda 'e-devlet şifresi kalmamıştır' yazısıyla karşılaştı. Sena Köse ise e-şifre bulamadığı için 10 gündür bankadan kredi kullanamadı. Zor durumda kalan vatandaşların eleştirilerine cevap veren Türksat Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kaplan, "Şifre kullananların sayısı gittikçe artıyor. Vatandaş PTT'lerde şifre bulamayabilir. Ama bu en kısa zamanda düzelecek." demekle yetindi.

Devamını oku

4/b Sigortalıların Rapor Parası Hesaplama

4/B sigorta kapsamında olan kişiler işgöremezlik ödeneği alma hakkı durumunda rapor paralarını www.türkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile sisteme giriş yapıp bilgilerini kontrol edebilir,Rapor parasının yatıp yatmadığı kolay ve hızlı bir şekilde öğrenebilirler.

E-devlet şifresi yoksa en yakın ptt şubesinden 2 tl hizmet bedeli karşılığında şifre edinebilirler.


Bağ-Kur Rapor Parası Sorgulamak İçin Tıklayınız

Devamını oku

Analık Sigortasından Düzenlenen İstirahat Raporlarında Onay Şartı Aranmayacak

Analık sigortasından düzenlenen istirahat raporlarında bugünden itibaren onay şartı aranmayacak.

Analık sigortasından düzenlenen istirahat raporlarında bugünden itibaren onay şartı aranmayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik ile 12 Mayıs 2010 tarihli yönetmeliğin "Sigortalılara verilecek olan istirahatlar" ile ilgili 39. Maddesinde değişikliğe gidildi. Buna göre İstirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi Zorunlu olacak.

Devamını oku

Meslek Hastalığı Hakkında Genelge

2. MESLEK HASTALIĞI
2.1. Kapsam ve Tanımı
Meslek hastalığı sigortası hükümleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)
bendinde, 5 inci maddesinin (a), (b), (c), (e) ve (g) bentlerinde sayılan sigortalılar ile Ek 5 inci
maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz
olarak çalıştırılan sigortalılar için geçerlidir.
Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı
işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici
veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleri olarak tanımlanmıştır.
Madde metninin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, meslek hastalığı işin niteliğine göre tekrarlanan
bir sebeple meydana gelen veya işin yürütüm şartları yüzünden uğranılan hastalık, bedensel veya
ruhsal özür halleridir.
Bir hastalık veya özür halinin meslek hastalığı sayılabilmesi için sigortalı olunması, hastalık veya

Devamını oku

Rapor Parası Danışma Hattı Alo170

Geçici işgöremezlik Ödeneği almaya hak sahibi kişiler rapor paraları ile alakalı miktarı,ne zaman yatacağı,raporun hangi gün sonlanacağı,hangi bankadan parasını alacağını vb. aklına takılan tüm soruların cevabını Alo170 i arayarak öğrenebilir.

Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik iletişim merkezidir.

Alo 170 Sosyal Güvenlik Kurumu , Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan hizmetlerin tamamı hakkında bilgilendirme amaçlı kullanılan hattır.

Alo 170 i her türlü soru, öneri, eleştiri, ihbar, şikayet,Başvuru yada taleplerinizi iletip çözüme kavuşturulabilir.
Alo 170 7/24 aranabilir.Kurum imkan nisbetinde yöneltilen soru yada sorunlara cevap vermektedir.Fakat çeşitli sebeplerle hemen açıklama yapamıyor ise 72 saat içinde geri dönecektir.


Alo 170 i yurtdışından aramak için

Devamını oku

Bağ-Kur'luya iş kazası yardımı müjdesi

İşte iş kazası sayılacak olaylar...

Sadettin ORHAN yazdı..
Bağ-Kur'luya iş kazası yardımı var
Sosyal güvenlik sistemimizde 1 Ekim 2008 tarihi önemli bir milat oldu.
Özellikle de Bağ-Kur'a tabi sigortalılar için bu tarih pek çok hakkın başlangıcı anlamına geliyor. Bu yeni haklardan birisi de Bağ-Kur'luya (4/b'li) iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında yardım yapılması. Biz bugünkü yazımızda iş kazası yardımlarını ele alacağız.
Hangi olaylar iş kazası sayılacak?
Herhangi bir olayın iş kazası sayılabilmesi için kaza olayının;
-Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
-Sigortalının yürütmekte olduğu iş nedeniyle, Meydana gelmiş olması gerekiyor. Bu hallerden birisinde meydana gelen ve Bağ-Kur'luya bedeni veya ruhi zarar veren olay iş kazası sayılacak.
Buna göre örneğin, kendi işyerinde kuru temizleme işi yapan bir esnafın, makinelerden birisinde meydana gelen bir patlama ile yaralanması durumunda olay iş kazası sayılacak.
İş kazasında hangi yardımlar var?

Devamını oku

İstirahat Raporu Almak Mı, Yoksa Vermek Mi

24 yıllık hekimlik hayatımda gördüğüm odur ki, hasta için muayene olmak ve reçetesini alıp gitmek, muayene kuyruğu beklemek dışında çok rutin bir iştir.

Hasta gelir şikayetini söyler, muayenesini olur,alır reçetesini çıkar gider. Aynı hasta veya hastalık için iş rapora geldiğinde ise sorun vardır. Hasta rapor almayı ayrı bir iş olarak görür, hatta çoğunluğu için bir haktır. Şu kadar rapor hakkım var denir, daha rapor hakkımı doldurmadım denir. Öyle ya, rapor almanın hak olduğu daha ilkokul sıralarında çocukların beynine işlenir. Git rapor al denir çocuklara fütursuzca, çocukta raporun bakkaldan alınan ekmek gibi bir şey olduğu algısını yerleştirir beynine.

Devamını oku

Sağlık raporu artık paralı

İŞE girişlerde alınması zorunlu olan sağlık raporları yeni iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre ücretli hale geldi. Aile hekimliklerinden ücretsiz olarak alınan sağlık raporları artık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen ortak sağlık güvenlik birimleri ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı çalışan sağlık birimlerinden 50 ile 100 TL arasında değişen ücret karşılığı alınabilecek.

Devamını oku