rapor

rapor

SGK Yol ve Gündelik Giderler Ücreti İçin Aranan Şartlar

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümlerine göre yerleşim yerinde yapılan tedavinin yetersiz olması yada tedavi yapılamaması halinde en yakın mesafede bulunan il yada ilçelere sevk yapıldığı takdirde hastanın ve refakatçi eşlik etmesi gerektiği durumlarda refakatçinin gündelik giderleri ve yol ücretleri SGK tarafından ödenmektedir.

Sevk durumunda SGK nın yol ve gündelik giderleri karşılaması için bazı şartlar öngörülmüştür.Bunları anlaşılır vaziyette maddeler halinde anlatacağız
-Öncelikle hastanın tedavisi için sevki.Eskiden sevk işlemleri manuel yapılırken SUT hükümlerine göre e-sevk (elektronik posta yoluyla sevk edilmesi) olması gerekmektedir.Fakat bazı özel durumlarda örneğin e-sevk gönderileceği esnada teknik arıza meydana gelmiş ve sevk işlemi elektronik olarak gerçekleşememiş ise elden verilen sevk kağıdı da geçerli sayılacaktır.Sevk kağıdında sevkin manuel olmasının sebebi belirtilmek zorundadır.

Devamını oku

SGK Yol Parası ve Gündelik Giderler Ödeneği Alabilmek İçin Nereye Başvuru Yapılır?

5510 sayılı kanun gereğince GSS sı olan vatandaşların ve lüzumlu görülmesi halinde refakatçilerinin yol ve gündelik ücretleri işlemleri:
Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yol parası ve gündelik giderleri ve refakatçi giderlerini SGK dan almak için posta yoluyla yada şahsen Sosyal GÜvenlik Kurumu İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne başvuruda bulunabilir.Başvuru evrakları geliş sırasına göre incelemeye alınarak ödenek verilmesini gerekli görürse ziraat bankasında hesabına yatırılır.İlgili kişi kimlik bilgileri ile sevk parasını alabilmektedir.

Devamını oku

Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından:

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK

SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; özürlü sağlık kurulu raporlarının alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık kurumlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek; özürlülerle ilgili derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan alanlarda ortak bir uygulama geliştirmek ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Devamını oku

Özürlülerden Sağlık Kurulu Raporu İçin Ücret Alınır Mı?

Özürlülerin sürekli işgöremezlik geliri alabilmeleri için sağlık kurulu onaylı rapor almaları gerekir.

Sağlık kurulu raporu alırken yapılan muayene,tetkik,tahlil v.b durumlarda rapor ücreti alınmayacağı hükümlerde açıkça beyan edilmiştir.


Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Hakkında Genelge ye göre;


Özürlülerin, özel kanunlar uyarınca kendilerine tanınan haklardan yararlanabilmeleri maksadıyla
almaları gereken özürlü sağlık kurulu raporları için muayene, tetkik ve rapor ücreti alınıp
alınmayacağı konusunda uygulamada doğan tereddütlerin giderilebilmesi için ilgili mevzuat
çerçevesinde konunun açıklığa kavuşturulması gerekli görülmüştür.
Bilindiği üzere, 08.01.2002 tarih ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında özetle;
genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, ve
diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği

Devamını oku

E-SGK/SMS Bilgilendirme

Genel Sağlık Sigortası hizmet süresince gerektiği zaman SMS göndererek sigortalıları bigilendirmektedir.

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tescili açılan genel sağlık sigortalılarına tescillerinin açıldığına dair SMS gönderilmektedir.

SGK dan genel sağlık sigortası kapsamında SMS bilgisi alabilmek için GSM numarasını SGK nın resmi sayfasından “E-SGK/SMS Bilgilendirme > SMS Hizmetleri için Bilgi Giriş ve Güncelleme” kısmından girmek gerekiyor.

SMS Bilgilendirme işlemleri için;

tıklayınız

Devamını oku

Ayaktan Tedavi İle Yatarak Tedavi Olanın Rapor Parası Farkı Nedir?

İş kazası ve meslek hastalığı haricinde herhangi bir sebepten ötürü çalışan, rapor almak durumunda kalırsa SSK iki şart eşliğinde geçici iş göremezlik ödeneği sağlıyor. Şartlardan birincisi; En az 90 günlük primi olacak, ikinci olarak rapor aldığı tarihte SSK çalışanı olacak.Eğer rapor aldığı zamandan önce işten ayrılmışsa SSK nın tanıdığı süre 10 gündür.İşten ayrılmış ve 10 gün geçmişse rapor parası alamaz.

Ayaktan Tedavi İle Yatarak Tedavi Olanın Rapor Parası Farkı Nedir?
sorusunun cevabına gelince ; ayaktan tedavi oluyor ise günlük kazancının 2/3 kadarıdır.Yatarak tedavi oluyor ise 1/2 sidir.İlk iki gün rapor parasına dahil edilmez.Mesela:50 gün rapor almışsa 48 günlük para alır.

Mesela Günlük Kazancı 90 lira olan çalışanın ayakta tedavi oluyorsa alacağı rapor parası günlük 60 lira iken
yatarak tedavi oluyorsa rapor parası günlük 30 liradır.

Rapor parası trafik kazası,adli vaka gibi durumlarda kurumca suçluluk oranına göre azaltılabilir.

Devamını oku

E-Rapor Nedir ve Nasıl Sorgulanır?

Hekimlerce verilen raporların hastane ve eczanelerin işbirliği içinde veri transferi yaparak sistemlere işlenmesi halidir.
e-raporun avantajları
önceden hasta elden rapor getirip işlemler manuel yapılıyor idi.Buda zaman zaman hatalar ve yığılmalara sebep oluyordu. e-rapor sistemi ile rapor verildiği anda sisteme eklendiği için hata payı kalmaması ve hastanın rapor için uğraşmasını sonlandırır.
Başka bir avantaj ise sahte rapor uygulaması bu sistem ile ortadan kaldırılmıştır.

Rapor alan kişi raporunu , kaç olduğunu , ne kadar ödenek alacağını e-rapor sorgulama kısmından e-devlet şifresi ve kimlik bilgileri ile kolay ve hızlı gerçekleştirebilir.

E-rapor sorgulamak için ;

tıklayınız

Devamını oku

Ehliyet İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Gerek 1 Ocak 2017 itibarı ile yenilenmesi gereken ehliyetler için gerekse ilk defa ehliyet alacak olanlar için sağlık raporu almaları şarttır.
Ehliyet için sağlık raporu alacak olanlar ücretsiz olarak aile hekimlerinden rapor alabilirler.Fakat ehliyet sınıfına göre yada kişinin sağlık durumuna göre gerekli gördüğü takdirde aile hekimi sizi bir üst kademeye yani uzman hekime sevk edebilir.Aile hekiminin sizi yönlendirmesiyle beraber devlet hastanelerinde de kontrol edildiğiniz hekim yada bölüm başı 50 tl ücret ödemeniz gerekmektedir.
Ehliyet için sağlık raporu aile hekimlerinden alınabildiği gibi aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan da temin edilebilir.
Sağlık raporu alabileceğiniz yerler:

- Bakanlığa ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri
- Özel hastaneler
- Özel tıp merkezleri
- Özel poliklinik
- Özel muayenehane

Devamını oku

Çeyiz Parası Alanlar Boşanırsa Yetim Aylığını Tekrar Alabilir mi?

Öncelikle yetim aylığı alanlar evlendiği zaman çeyiz parası aldığı zaman iki yıllık maaşı tek seferde ödenmiş hükmündedir.yani kanunlara göre yetim aylığının evlenince derhal kesilmesi gerekirken devlet iki yıllık maaşını tek sefer vermekle ayrıcalık yapıp maaşını iki yıl devam ettirmiş hükmündedir.Hatta bu iki yıl içinde eşinin üzerinden sağlık hizmetinden faydalanamıyorsa bile çeyiz parasına bağlı iki yıl GSS hizmetinden faydalanabilecek.

Peki çeyiz parası almış kişiler iki yıldan önce boşanırsa?
iki yıllık yetim aylığı peşin alınmış kabul edilip evlendiği tarihten itibaren 24 ay geçinceye kadar maaş verilmez.iki yılın sonunda evlenmeden önce hakkı neyse ondan faydalanabilecek.Bu iki yıl içinde her ne kadar maaş alamasa da sağlık sigortası kapsamında hizmet görebilecek
İKi yıldan sonra boşananlar:

Devamını oku

İşgöremezlik Raporu Müddetince Çalışmadığına Dair Bildirim Nasıl Yapılır?

Geçici işgöremezlik raporu ve ödeneği almış kişinin istirahat süresince çalışması kanunen yasaktır.Çalıştığı tespit edilen kişiden SGK ödenekleri faiziyle geri alır.

Bu durumda İşverenler hakkındada ceza hükümleri uygulanır.


İstirahat raporlarında çalışılmadığına dair bildirim girişi için

tıklayınız


DUYURU
İstirahatli olan sigortalıların istirahatli oldukları dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadıklarının aylık prim hizmet belgesinin son verilme tarihine kadar Kuruma bildirilmesi yönünde Tebliğ değişikliği yapılmıştır.

Devamını oku

İşe Giriş Sağlık Raporu İle İlgili Duyuru!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda işe giriş sağlık raporu nerden alınır ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.Yazılı açıklama metni aşağıda verilmiştir.
İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORLARI İLE İLGİLİ DUYURU
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Sağlık gözetimi” başlıklı 15. maddesinde işe giriş sağlık raporları, sağlık muayeneleri ve bu raporların kimler tarafından düzenleneceği belirlenmiştir.
Ancak, aynı Kanunun 38. maddesine bakıldığında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin düzenlendiği 6 ncı maddenin yürürlük tarihi “Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,” ve “50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,” hükümleri ile kademeli geçişle düzenlenmiştir.

Devamını oku

Evlilik İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Evlilik için nikahtan önce, ayrıntılı kan testi ve akciğer testi yaptırılması gerekmektedir.
Peki bu testler nereden yapılır?
Nikah öncesi sağlık raporu almak için aile hekimine başvurmak gerek.Aile hekimi başvuru sebebinin açıklanmasıyla ilgili testlerin yapılmasını talep eder.Sağlık ocağında testler ücretsiz bir şekilde yaptırılır.Eğer testlerde aykırı bir durum olmazsa aile hekimi sağlık raporunu verir.Aksi bir durum söz konusu ise gerekli yerlere , uzman hekimlere sevk yapabilir.
Devlet hastanesinde de evlilik için sağlık raporu almak mümkündür.Fakat 150 tl civarında ücret alınmaktadır.
Özel Hastanelerde de evlilik için sağlık raporu verilmektedir.Fakat hizmet bedeli 450 tl istenilir.
Eğer ücretsiz bir şekilde sağlık raporunu almak isteniyorsa aile hekimine başvurmak en doğrusudur.Test sonuçları diğerlerine göre daha geç açıklanır fakat ücretsizdir.

Devamını oku

İstirahat Raporu En Fazla Kaç Gün Alınabilir?

SGK kapsamında çalışan kişiler ayaktan tedavi süresince, tek hekimden istirahat raporu en fazla 10 gündür.Lüzum görülmesi halinde aynı hekim 20 günü aşmamak şartıyla tekrar 10 gün rapor verebilir.Daha sonra rapora ihtiyaç duyulması halinde kurul raporu şart kılınmıştır.Kurulun verebileceği en fazla istirahat süresi raporun ilk başlangıç tarihinden itibaren altı ay olarak belirlenmiştir.Tedavinin devamı niteliğinde kurul tarafınca bu süre uzatılabilir.
Bir yıl baz alındığı zaman ayaktan tedavi gören hastalar, aynı yada ayrı ayrı hekimlerden alınmak suretiyle en fazla 40 gün istirahat raporu alabilirler.40 günü aşan raporlarda detaylı kurul raporu şart kılınmıştır.
İşyerinde mevcut bulunan iş hekimi çalışana en fazla bir defada 2 gün rapor verebilir.

Devamını oku

SGK Maluliyet Aylığına İlişkin Yürütülen Faaliyetler

Maluliyet Aylığı


Maluliyet Başvuru Koşulları :

- En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartlarına haiz olmanız gerekir.

Nereye Başvuruda Bulunulur:

- Bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğünün ilgili servislerine başvurabilirsiniz.

Maluliyet Tespitinde Esas Alınan Mevzuat:

4/a ve 4/b sigortalıları için Maluliyet Tespitinde :
- Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
4/c Sigortalıları için Maluliyet Tespitinde,
- Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan askeri ve sivil personel ile askerlik görevi ile yükümlüler için Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği
- İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği

Devamını oku

SGK İdari Para Cezalarında İndirim Şartları

Hükümlere göre idari para cezalarında indirim şartları;

İDARİ PARA CEZALARINDA YAPILACAK İNDİRİM
5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin ikinci fıkrası, 6270 sayılı Kanun ile;
“Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.”
şeklinde değiştirilmiştir.

Devamını oku