Rapor Parası Emanete Alındı Ne Demek?

Rapor Parası Emanete Alındı Ne Demek?

Çeşitli nedenlerle Geçici işgöremezlik ödeneği almaya hak kazanan kişiler raporlarını SGK ya bildirirler.(gelişen teknoloji ile raporu veren hastane tarafından elektronik posta yoluyla rapor SGK ya ulaştırılır).BUnunla beraber Sağlık Hizmetleri Sunucusundan alınan raporun SGK tarafından işleme konulabilmesi için raporun işveren tarafından onaylanması gerekir. Sağlık Hizmeti Sunucusunun eraporu SGK ya gönderip SGK gerekli işlemleri yapmasına rağmen işverenin onay vermemesine bağlı ödenek çıktığı halde hak sahibinin hesabında görünmeyebilir. Bu durumda ödenek Kurum emanetindedir. İşveren gerekli işlemleri tamamladıktan sonra emanetteki ödenek hak sahibinin hesabına yatırılır.

Yine bununla beraber rapor parası almaya hak kazanan kişi parasını hesabından çekmez yada unutursa ödenek kurum tarafından emanete alınır.

Konular