Evde Bakım Parası Nedir?

Evde Bakım Parası Nedir?

Hayatını idame ettirmek için bir başkasının yardımına muhtaç olan kişilerin bakımını yapanlara Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından evde bakım parası verilmektedir.
Evde bakım parası alabilmek için üç şart lazım
1-Haneye giren bütün gelirler ele alındığında kişi başına düşen miktar asgari ücretin 2/3 ünü geçmediği tespit edildiğinde
2-heyet raporu ile başkasına muhtaçlığı onaylanmışsa
3-Sağlık kurulunun verdiği raporda ağır özürlü kısmında evet yazıyorsa (en az yüzde 50)
bakıma muhtaç olan kişiye değil bakımını üstlenene evde bakım parası verilir.
Bir kişi şartlar mevcut olduğunda iki ayrı bakıma muhtaç kişinin üzerinden bakım parası alabilir. fakat aynı hanede ise bir ayrı bir bakıcıya gereksinim vardır.

Konular