Kısa Vadeli Sigorta Kollarının Görevi Nedir?

Kısa Vadeli Sigorta Kollarının Görevi Nedir?

Kısa vadeli sigorta kolları demek çalışmaya başladığı zaman ilk gün bile olsa iş kazası, meslek hastalığı,doğal yaşamın getirdiği analık hali yada hastalık halinde 5510 sayılı kanunun öngördüğü sosyal hizmet ve yardımlardır.

Hizmet ve yardımları şöyle sıralayabiliriz.Tedavi süresince SGK nın desteği,istirahat ve iş görememezlik ödeneği ile hastaların mağduriyetini ortadan kaldırmıştı.

Kendi hesabına çalışan 4/b kapsamındakiler de ilk defa 5510 sayılı kanunla kısa vadeli sigorta kollarından faydalanma hakkına sahip olmuşlardır.

-4/a ve 4/b kapsamında olanlar
-ticari veya serbest çalışıp gelir vergisiyle mükellef olanlar
-gelir vergisinden muaf olan sanatkar ve esnaf olanlar
-harp ve vazife malulü olanlar
-Tarımsal faaliyetlerde bulunanlar.
-tarımsal ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar
-aday,çırak,stajyer ve Türk iş Kurumu kursiyerleri,intörn öğrenciler
- sigortalı çalışan hükümlü ve tutuklular
-işvereni tarafından sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelere götürülen vatandaşlar

Kısa vadeli sigorta kolları kapsamındadır

Konular