Emeklilikten Sonra Çalışmaya Devam Edilmesi Durumunda Emeklilik Yada Yaşlılık Maaşı Kesintiye Uğrar Mı?

Emeklilikten Sonra Çalışmaya Devam Edilmesi Durumunda Emeklilik Yada Yaşlılık Maaşı Kesintiye Uğrar Mı?

Yaş, yıl ve prim gün sayısını doldurmuş olanların hizmet akdiyle çalışmaya başlamaları halinde işveren bünyesinde çalışıyor ise kazancının 0/0 32 Oranında işverenince , kendi hesabına çalışıyorsa aldığı maaşın 0/0 15 oranında kesilen ücret SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) olarak adlandırılır.
Yaşlılık aylığı olanlar 4/a kapsamında hizmet akdiyle çalışmaya başlamışlarsa işverenler tarafından kazancının 0/0 32 lik kısmını SGK ya yatırmalıdır.bu işverenin yükümlülüğü altındadır.Yaşlılık aylığından SGDP kesilmesi mümkün değildir.
Kendi adına ve hesabına taeımsal faaliyette bulunup şartlarını tamamlayıp emekli olanlar yine kendi hesabına çalışmaya devam ederlerse aylıklarının 0/0 15 lik kısmı SGDP olarak kesilir.
Yaşlılık yada malullük aylığı alan yada devlet memurluğundan emekli olanlar kendi hesaplarına çalışmaya başlarlarsa SGDP hükümleri uygulanmaz.
SGDP ödeyenler bunu toptan ödeme olarak geri verilmez.Sigortalılık süresi olarak sayılmaz.

Konular