SGK Yol ve Gündelik Giderler Ücreti İçin Aranan Şartlar

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümlerine göre yerleşim yerinde yapılan tedavinin yetersiz olması yada tedavi yapılamaması halinde en yakın mesafede bulunan il yada ilçelere sevk yapıldığı takdirde hastanın ve refakatçi eşlik etmesi gerektiği durumlarda refakatçinin gündelik giderleri ve yol ücretleri SGK tarafından ödenmektedir.

Sevk durumunda SGK nın yol ve gündelik giderleri karşılaması için bazı şartlar öngörülmüştür.Bunları anlaşılır vaziyette maddeler halinde anlatacağız
-Öncelikle hastanın tedavisi için sevki.Eskiden sevk işlemleri manuel yapılırken SUT hükümlerine göre e-sevk (elektronik posta yoluyla sevk edilmesi) olması gerekmektedir.Fakat bazı özel durumlarda örneğin e-sevk gönderileceği esnada teknik arıza meydana gelmiş ve sevk işlemi elektronik olarak gerçekleşememiş ise elden verilen sevk kağıdı da geçerli sayılacaktır.Sevk kağıdında sevkin manuel olmasının sebebi belirtilmek zorundadır.
-Sevk ibaresinde sevkin gerekliliği yani hangi tıbbi sebeple sevk yapılmasının zaruri olduğu beyan edilecektir
-Sevk sırasında refakatçi bulunuyorsa refakatçinin de yol ve gündelik giderler ücreti alabilmesi için sevk metninde hekim tarfından tedaviye refakatçi ile başlandığı ve refakatçinin gerekliliği beyan edilecek.Aksi halde refakatçi yol parası ve gündelik ücretlerden yararlanamaz.(eğer hasta 18 yaşından küçük ise refakatçisi için şart aranmaz)
-Tedavi için gidilen yerde sadece ilgili tedavinin yapılmış olması.Eğer sevk sebebi hastalığının yanı sıra başka bir branşa da muayene olmayı isterse sevk edildiği rahatsızlığının tedavisi dışında SGK ödeme yapmaz.
-Sevk tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde hastanın sevk edilen yerde tedaviye başlamış olması gerekmektedir.
-Mutat araç(otobüs,dolmuş gibi)için sevkte bilete gerek yoktur fakat mutat dışı bir araçla( ambulans ,uçak gibi) sevki lüzumlu görülmüşse sevk ibaresinde belirtilmesi şartıyla beraber mutat dışı raçla gitmesi gerektiğine dair sağlık kurulu raporu gerekmektedir.Eğer keyfi olarak mutat dışı araçla yol gitmişse SGK sadece mutat araçla gidildiği zaman ortaya çıkan yol masrafını karşılar, kalanını hasta cebinden öder.

Mutat taşıt yol giderlerinde ödenecek ücret oranı

Ulaştırma Bakanlığı tarafından Resmî Gazetede yayımlanan Karayolları Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ’de yer alan Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesinde yer alan ücret uygulanmaktadır.
101-115 km arası mesafe için fatura/bilet tutarını aşmamak üzere taban ücret tarifesi üzerinden,
0-100 km arası mesafe için fatura/bilet tutarını aşmamak üzere taban ücret tarifesinde 101-115 km için belirtilen tutarın
0-25 km arası mesafeler için 0,4
26-50 km arası mesafeler için 0,5
51-75 km arası mesafeler için 0,7
76-100 km arası mesafeler için 0,8
katsayıları ile çarpımı sonucu bulunacak miktarlar üzerinden ödenir.

-Sevk yapılabilecek en yakın mesafedeki sağlık kurumuna yapılır.Fakat bazı istisnai durumlarda mesafe şartı aranmaz.Bu özel durumlar;
- Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılan sevkler,
- Organ, doku ve kök hücre nakli tedavisi ve/veya kontrolü için yapılan sevkler,
- Kanser tedavisi ve/veya kontrolü için yapılan sevkler,
- Uzuv replantasyonu amacı ile yapılan sevkler,
- SUT’un 1.7 numaralı maddesinde tanımlanan acil hal nedeniyle yapılan sevkler,
- Meslek hastalığı nedeniyle meslek hastalıkları hastanesine yapılan sevkler, için hastalara tedavinin yapılabildiği en yakın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri mesafesi aranmaksızın sevk edildikleri yer üzerinden yol gideri ödenmektedir.

Gündelik Giderlerinin Ödenmesi İçin Şartlar

- Kişilerin, yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevklerinde ödenen gündelikler Kurum Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen tutarlar üzerinden ödenmektedir.
Yerleşim yeri sınırları içerisinde hasta ve refakatçilerine yol ve gündelik gideri ödenmemektedir.
-Hastalara sevk edildikleri sağlık hizmeti sunucusunda ayakta tedavi gördüğü günler için gündelik ödenir. Ayaktan tedavi görülen günler içerisinde istirahat raporu verilmiş ise bu süreler için gündelik ödenmez.
-Müracaat sonrası sağlık hizmeti sunucusunda yatarak tedavi edilmesi gerekli görülmesine rağmen, yatak bulunmaması nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna yatırılmaksızın geçen günler için bu durumun sağlık hizmeti sunucunca belgelenmesi şartıyla beş günü geçmemek üzere gündelik ödenir.
-Yatarak tedavilerde hasta ve refakatçisine yalnızca gidiş ve dönüş tarihi için gündelik ödenecek olup, yatarak tedavi gördüğü diğer günlerde ayrıca gündelik ödenmez. Hasta ve refakatçisinin yemek ve yatak giderleri Kurumca ayrıca karşılanmaktadır.
-Gündelikler; il dâhilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) 100, iller arası sevklerde ise 200 gösterge rakamının devlet memurları aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden ödenir.
-Sevk edilen sağlık hizmeti sunucusuna müracaat tarihi ile tedavinin sona erdiği tarihin aynı gün olması halinde gündelik ödenmez.
-Sevk edildiği sağlık hizmeti sunucusuna müracaatları sonrasında, hastanın sevk edildiği yerleşim yerinde başka bir sağlık hizmeti sunucusuna tedavinin devamı niteliğinde sevk edilmesi ve bu durumun belgelendirilmesi halinde sevk edildiği sağlık hizmeti sunucusunda ayakta tedavi görülen günler için de gündelik ödenir.

Yol Gideri ve Gündelik Ödenmeyen Haller
-Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile refakatçilere yerleşim yeri içindeki nakiller için yol ve gündelik gideri ödenmez.
-Sevk yapılmaksızın belediye/ büyük şehir belediye yerleşim yeri dışındaki bir sağlık hizmeti sunucusundan sağlık hizmeti alınması hâlinde yol gideri ve gündelik ödenmez.
-Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucusu tarafından yapılan sevklere ilişkin yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri ödenmez. Ödenebilmesi için sevkin, acil hal nedeniyle yapıldığının Kurumca kabul edilmesi gereklidir.
-Sevkin yukarıda yer alan usul ve esaslara uygun yapılmamış olması halinde de ödeme yapılmaz.

Cenaze Nakil İşlemleri
-Sevk işlemi yapılmış sevk edildiği hastanede tedavi süresinde vefat etmiş kişinin cenazesinin nakli kurumca karşılanır.Cenaze nakli ücreti, sevk edilen yerle yerleşim yeri arasında mesafenin uzunluğunca, ilgili belediyenin onayladığı ücret miktarındadır.
- 4/c kapsamındaki sigortalının vefatı halinde nakil işlemi kamu idaresince yapıldığından kurum ayrıca para ödemez.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar