Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyonda SGK Desteği Var Mı?

Fizik Tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinde aynı bölgeden 30 seansa kadar farklı bölgelerde ise 60 seansa kadar masraflar kurum tarafından karşılanmaktadır. Bunun için alınan sağlık raporunun ardından 15 gün içerisinde tedaviye başlanması gerekir.
-ayakta tedavi olanlara günde en fazla bir seans hakkı tanınır
-yatarak tedavi olanlara ise aynı bölgeye günde bir seans kurum tarafından karşılanır.

Başlanılan tedaviye 5 iş günü içerisinde tedam edilmemiş ise kurum ödeme yapmaz.

Bir bölge için yıl içinde en fazla iki rapor düzenlenebilir.

Evlenecek Olanlara Devlet Destekli Evlilik Kredisi

Yeni evlenecek olan çiftler için ; düğün sürecindeki maddi zorluklara destek amaçlı geri ödemeli faizsiz devlet kredi imkanı sunuyor.

Kredi verileceği zaman çiftlerin maddi durumu,mal varlığı ,işi v.s kredi almaya uygun mu değil mi incelemeye alınıyor.Zira maddi gücü yerinde olduğu tespit edilenlere kredi verilmiyor.
Bununla beraber evlenecek çiftlerde yaş kriteri aranıyor.18 yaştan büyük,24 yaştan küçük,eğer çiftlerden biri üniversite okuyorsa 26 yaştan küçük olması gerekiyor.
Kredi alacak gençlerin adli sicil kaydınında temiz olması şart.

Kredi alıp evlenen çiftler ödemelerini bir yıl gecikmeyle geri ödeyebiliyorlar..ilk yılın akabinden 4 yıla kendi belirleyecekleri taksitlerle ödeme yapabiliyor.
Eğer evliliğin ilk yılında çocuk sahibi olurlarsa kredi ödemeleri bir yıl daha uzatılıyor.
Devlet esirgeme yurdunda yetişmiş çocuklara iki yıl daha ek süre veriliyor.

Peki kredi ne kadar?

Dul Maaşı Alanlar Çeyiz Parası Alabilir Mi?

Yetim aylığı yada geliri sebebiyle evlenenlere verilen çeyiz parası bir defaya mahsus ödenmektedir.yani boşanıp ikinci evliliğini yapan kadınlara tekrar çeyiz parası ödenmesi söz konusu değildir.

Eşinin vefatı sebebiyle kendisine dul maaşı verilenler evlendiği zaman dul maaşının kesilmesiyle beraber çeyiz parası da verilmemektedir.

Çeyiz Parası Alanlar Boşanırsa Yetim Aylığını Tekrar Alabilir mi?

Öncelikle yetim aylığı alanlar evlendiği zaman çeyiz parası aldığı zaman iki yıllık maaşı tek seferde ödenmiş hükmündedir.yani kanunlara göre yetim aylığının evlenince derhal kesilmesi gerekirken devlet iki yıllık maaşını tek sefer vermekle ayrıcalık yapıp maaşını iki yıl devam ettirmiş hükmündedir.Hatta bu iki yıl içinde eşinin üzerinden sağlık hizmetinden faydalanamıyorsa bile çeyiz parasına bağlı iki yıl GSS hizmetinden faydalanabilecek.

Peki çeyiz parası almış kişiler iki yıldan önce boşanırsa?
iki yıllık yetim aylığı peşin alınmış kabul edilip evlendiği tarihten itibaren 24 ay geçinceye kadar maaş verilmez.iki yılın sonunda evlenmeden önce hakkı neyse ondan faydalanabilecek.Bu iki yıl içinde her ne kadar maaş alamasa da sağlık sigortası kapsamında hizmet görebilecek
İKi yıldan sonra boşananlar:

Evlenme Ödeneği

Evlenme ödeneği halk arasında çeyiz parası olarak bilinen SSK'nın bir uygulamasıdır.
Anne yada babasının vefatı sebebiyle kendisine yetim aylığı(ölüm aylığı yada geliri) ödenen kız çocukları resmi olarak ilk evliliklerinde çeyiz parası alabilmektedir.
Aranan şartlar:
1-)Kız çocuğunun çalışmayıp anne-babasının vefatı sebebi ile yetim aylığı alıyor olması
2-)Evlendiği zamanda bu aylığın kesintiye uğramamış olması
Bu şartlara sahip kız çocukları evlendiğine dair resmi belge ile dilekçe vererek bu haktan faydalanabilecek.kız çocukları dedik.zira erkek çocuklara yetim aylığı bağlanmadığı için çeyiz parası alması söz konusu değildir.
Çalışmayan kız çocuğu dedik çünkü çalışan kız çocuklarının yetim aylığı sonlandırılır.Dolayısıyla yetim aylığı alamadığı için çeyiz parası da alamaz.
Evliliğini belgeleyen ve başvuru yapan kız çocuğu bir defaya mahsus aldığı yetim aylığı miktarının 24 katını evlendiğinde alabilir.örneğin;500 tl aylık alan 12.000 tl çeyiz parası alabilir

İstirahat Raporu Almış Çalışanın İşine Son Verilse Rapor Müddetince Rapor Parası Almaya Devam Edebilir mi?

Bildirimsiz fesih hakkı doğan işveren çalışanın işine raporlu iken son vermiş olsa çalışan rapor parasını almaya devam edebilir mi?
Evet rapor süresi bitene kadar rapor parası almaya devam eder.Zira kanunda; istirahat süresi başlamadan evvel çalışıyor olması veya çalışmıyor ise işten ayrılalı henüz on günü geçmemesi gerektiği belirtilmiştir.Şu durumda çalışan rapor alırken çalışır vaziyette olduğu için işten çıkarılmış bile olsa rapor parasını almaya devam eder.

Bildirimsiz ve Derhal Fesih Hakkı Nedir?

İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI

Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

I- Sağlık sebepleri:

SGK 'nın Hastalık Hali Kuralları Nelerdir?

Hastalık Hali
1- SGDP’li olarak çalışanlar rapor ücreti alır mı?
Emekli olup da Kanunun 4/1-a kapsamında çalışmaya devam eden sigortalılar iş kazası ve meslek
hastalığı sigortasından yararlanarak rapor ücreti alırken, emekli olup da 4/1-b kapsamında çalışan
sigortalılar kısa vadeli sigorta kollarından yararlanamaz ve dolayısıyla rapor ücreti alamamaktadır.
2- Rapor ücreti almak için gerekli prim gün sayısı nedir?
Rapor ücreti alabilmek için raporun alındığı tarihten geriye doğru 1 yıl için en az 90 gün kısa vadeli
sigorta primi yatırılmış olmalıdır. Ancak iş kazası sigortasından verilen raporlar bakımından, herhangi
bir prim şartı aranmaz.
3- Raporların kaç günü ödenir?
Hastalıktan alınan raporların ödemesi raporun 3. gününden itibaren ödemeye başlanılır. Ancak analık
ve iş kazasıyla ilgili rapor ücretleri her gün için ödenir.
4- 4(c)’lilere (devlet memurlarına) rapor ücreti ödenir mi?

Kısa Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan Yardımlara İlişkin İşlemler

Geçici iş göremezlik ve geçici iş göremezlik ödeneğinin tanımı

MADDE 38 – (1) Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama hâlidir.

(2) Geçici iş göremezlik ödeneği, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde Kanunda belirtilen geçici iş göremezlik sürelerinde verilen ödenektir.

Sigortalılara verilecek olan istirahatlar

MADDE 39 – (1) İstirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.

Rapor Alan İşçiye İşvereni Ücret Öder Mi?

5510 sayılı kanunun 'geçici iş göremezlik ödeneği' başlıklı 18. maddesi gereğince iş kazası yada meslek hastalığı geçirmiş, analık hali yada herhangi bir rahatsızlığından dolayı istirahat raporu almış kişinin son bir yıl içinde 90 günlük prim gün sayısı olup rapor almazdan evvel iş hayatı aktif ise SGK tarafından raporlu olduğu günler adedince(ilk iki gün hariç) geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

SGK rapor parası verdiği için işverenin ayrıca ücret vermesi gerekmez.Eğer atıfet kabilinden , 'hasta iken bir de maddi sıkıntı çekmesin' diye vermek isterse vermesinde bir sakınca yoktur.Hem işvereninden hemde SGK dan ücret alan çalışanın işvereni SGK dan aldığı rapor parasını isteyebilir.İşçinin bu parayı verme zorunluluğu da yoktur.Dilerse maaşını tam alır rapor parasını işverene verir.Yada işveren de rapor parasını talep etmezse hem işvereninden hemde SGK dan ücretini alabilir.

İş Göremezlik Ödeneği SGK Tarafından SMS Olarak Gönderilecek

SİGORTALILARA ÖDENEN İŞGÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNİN SMS YOLUYLA
BİLDİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 4/a kapsamında
bulunan sigortalılara istirahatli kaldıkları süreler için anılan Kanunun 18 inci maddesinde yer
alan hükümlere göre E-ödenek programı aracılığı ile “Geçici iş göremezlik ödeneği”
ödenmektedir.
Geçici iş göremezlik ödeneklerinin sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik
merkezleri tarafından MOSİP sistemi üzerinden banka hesabına aktarıldığında sigortalılarımıza
bilgilendirme amaçlı SMS gönderilmesine 09/07/2013 tarihinde başlanılmıştır.
Konuyla ilgili olarak sigortalıların www.sgk.gov.tr adresinde yer alan “SMS
Bilgilendirme” menüsünden “SMS Hizmetleri Bilgi Girişi/Güncelleme” ekranından cep
telefonlarını sisteme kaydetmeleri halinde geçici iş göremezlik ödeneklerinin bankaya
aktarıldığı tarih “SMS” yoluyla bildirilecektir
Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Medula Sistemi Nedir?

25.1. MEDULA sistemi;

MEDULA ile sağlık hizmeti kullanımına ilişkin bilginin elektronik ortama alınmasıyla, kişilerin sağlık hizmetinden en iyi şekilde yararlanması ve sağlık kurum ve kuruluşlarının bütün süreçlerde kaliteli veri üretebilmesi, yapılacak ödeme işlemlerine de hız ve doğruluk amaçlanmaktadır.

MEDULA sisteminde, sağlık kurum ve kuruluşlarından gelen bilginin aktarılması için aşağıda belirtilen süreçler yer almaktadır;

1. Hak sahipliği ve sözleşme doğrulama,
2. Sevk ve reçete bildirimi,
3. Ödeme sorgulama,
4. Fatura sorgulama,
5. Sağlık kurum ve kuruluşu başhekimi veya yöneticisi tarafından kullanılan dönem sonlandırma ve evrak üst yazısı alma.

Genel olarak sistem, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi iç iş süreçlerine müdahale edilmeden, hastane yönetim sistemine entegre edilecek web servisleri şeklinde çalışmaktadır.

Diş Tedavisi ve Diş Protezlerini Ödeme İşlemleri

Resmi Gazete nin yayımladığı hükümlere göre diş tedavileri ve diş protezlerini ödemede SGK nın desteği ve ödeme işlemleri şöyle açıklanmıştır;

8. Diş Tedavileri

8.1. Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak diş tedavileri

Kurum ile sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavi bedellerinin ödenmesinde Tebliğ eki “Diş Tedavileri Fiyat Listesi” (EK–7) ücretleri uygulanacaktır.

Diş Tedavisinde SGK Desteği Var Mıdır?

Önceden devlet hastahanelerinde diş muayenesi için kuyruklar oluşurken 2012 de yapılan düzenleme ile SGK özel ağız ve diş sağlığı ile hizmet alımına gitmişti.
Genel sağlık sigortası kapsamındaki herkez anlaşmalı kurumlarda diş tedavilerini istisnalar dışında SGK nın belli bir oranda desteği ile yaptırabilecekler.Tam anlamıyla iyileşmeye gidildiği söylenemez.Her çene için en fazla 4 diş implant için diş adedince 90 tl işlem bedeli ödeniyor.
4 yıl içinde aynı dişte tedaviye ihtiyaç varsa ne devlet nede özel kurumlarda tedavi ücreti karşılanmıyor.
Devlet kapsamında bazı sebeplerle (maluliyet meslek hastalığı, iş kazası )aylık bağlanmış olanlar her implantta en fazla 700 tl ye kadar faturalandırılır.

18 yaşını doldurmamış her bireyin ortodontik tedavileri kurum tarafından karşılanmaktadır.18 yaşından sonra tedavi devam ediyor ise ücretlendirmeye gidilir.

2016-2017 Evde Bakım Hizmeti Parası Ne Kadar?

2016 ve 2017 yıllarında evde bakım parası netleşti

Yapılan açıklamalara göre;

2016 nın ilk yarısında bakım parası 880.69 tl
2016 nın ikinci yarısı (son altı ay) 924.73 tl
2017 nin ilk altı ayı 952.47 tl
2017 nin ikinci altı ayı 990.57 tl dir.

Evde Bakım Parası Nedir?

Hayatını idame ettirmek için bir başkasının yardımına muhtaç olan kişilerin bakımını yapanlara Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından evde bakım parası verilmektedir.
Evde bakım parası alabilmek için üç şart lazım
1-Haneye giren bütün gelirler ele alındığında kişi başına düşen miktar asgari ücretin 2/3 ünü geçmediği tespit edildiğinde
2-heyet raporu ile başkasına muhtaçlığı onaylanmışsa
3-Sağlık kurulunun verdiği raporda ağır özürlü kısmında evet yazıyorsa (en az yüzde 50)
bakıma muhtaç olan kişiye değil bakımını üstlenene evde bakım parası verilir.
Bir kişi şartlar mevcut olduğunda iki ayrı bakıma muhtaç kişinin üzerinden bakım parası alabilir. fakat aynı hanede ise bir ayrı bir bakıcıya gereksinim vardır.

Son yorumlar

İçeriği paylaş